scen

 

ÄR DU SEDD? – EN FÖRESTÄLLNING OM SEENDET   Atalante 13 februari 2009Föreställningen Är du sedd? är var ett  performance som sökte skärningspunkter mellan bildkonst och scenkonet som jag gjorde på dansteatern Atalante i Göteborg. Verket Föreställningar ingick där bland sammanlagt åtta konstverk.


Föreställningar är en mobil skulptur. Nederst ett fundament, på det ett cykelhjul, och på det 3 mm stålstänger varpå platta svarta abstrakta former är fästa.Genom att rotera hjulet kommer formerna i tre olika positioner att sammanfalla i föreställande bilder; Malevitj’s ansikte, ett kvadratiskt hål (Vit kvadrat), och ett porträtt av Malevitj. Däremellan ser man ett abstrakt formspel.


På bilderna kan de föreställande bilderna ses som projicerade skuggor.


www.atalante.org/television/spring2009.html

Föreställningar  300 x 120 x 120 , tre projektioner: två porträtt av Malevitj och en kvadrat.http://www.atalante.org/television/spring2009.html
Rock Me Baby  36 x 40 x 30 http://youtu.be/9pFqxvFYpD8
Rock Me Baby  på “Vem har tid?” med bl.a. clownkonstNU, Göteborg Wind Orchestra, Brunnsbo musikklasser
Göteborgs konserthus oktober 2013http://www.vemhartid.nu/VHTbilder.html
Ett minnes cirkel  46 x 46 x 46http://youtu.be/uEIdAYfEl1U
Ett minnes cirkel i Angeredteaterns Hemligt våren 2014http://www.angeredsteater.se/press/exil-bananhuset-hemligt-20450025
https://www.youtube.com/watch?v=uEIdAYfEl1U&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=uEIdAYfEl1U&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=uEIdAYfEl1U&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=uEIdAYfEl1U&feature=youtu.beshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1