land art

 

Jag utgick från en ur miljösynpunkt ful men i mina ögon vacker och öppen plats inne bland tallar och buskar. Där hade någon parkerat skrotbilar och överflödiga maskiner. Skrotet hade rostat ner och hade alltså funnits där en tid. Men i jämförelse med den omgivande naturen var den tiden kort. Skrot bryts ner av naturen medan träd

och buskar växer. Jag såg ett tillstånd i förändring och ville gestalta ett slags ”nu”. I serier representerar en pratbubbla ett kort tids-moment där något sägs. Jag tillförde platsen en tom och grön pratbubbla som delvis gick under markytan och innefattade en del av platsens skrot. Färgen var fluorescerande och kontrasterade samtidigt som den smälte in i den omgivandegrönskan.

Verket satt uppe i tio dagar.