Mats Nordlund

 
 
Jag intresserar mig för ljus, rumslighet och perception. Jag arbetar i flera tekniker som måleri, skulptur, installation och digitalbaserad konst. 


 

Skulpturen Föreställningar byggs inför Är du sedd?